Phân vi sinh AT – ASCO (Nấm xanh – Nấm tím)

Thành phần:
– Đạm tổng số: 1%; Acid amin: 1.05%; pH: 5; độ ẩm: 15%
– Nấm xanh Metarhizium spp: 1x 106 cfu/g
– Nấm tím Paecilomyces spp: 1x 106 cfu/g.
Công dụng:
– Vi sinh ký sinh và tiêu diệt tuyến trùng hại rễ, ký sinh và ăn trứng của tuyến trùng.
– Vi sinh ký sinh tiêu diệt sâu rầy hại cây trồng.
– Cung cấp dinh dưỡng giúp xanh cây, dày lá, thúc đẩy sinh trưởng của cây trồng.
– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Lưu hành theo quyết định số: 1205/QĐ-BVTV –PB ngày 29/08/2018