Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ cấp Bộ KH&CN do Trung tâm Công nghệ Vật liệu chủ trì thực hiện

Ngày 27/6/2024, Viện Ứng dụng công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm đánh giá khả năng phân hủy sinh học của vật liệu chất dẻo đang được sản xuất và tiêu thụ tại Việt Nam phù hợp với các tổ chức chứng nhận quốc tế” do Trung tâm Công nghệ Vật liệu chủ trì thực hiện, ThS Tưởng Thị Nguyệt Ánh làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu do PGS.TS Đỗ Quang Trung – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia trong lĩnh vực, công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tham dự buổi đánh giá nghiệm thu có đại diện Lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Viện phụ trách KHCN, đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính; đại diện Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Vật liệu và các cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh phiên họp nghiệm thu nhiệm vụ

Nhiệm vụ đã được thực hiện từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2024. Sau thời gian thực hiện, đã thu được những kết quả chính gồm: (i) đánh giá được khả năng phân hủy sinh học của một số sản phẩm bao bì nhựa thân thiện môi trường đang được sản xuất và tiêu thụ phổ biến trên thị trường Việt Nam; (ii) chế tạo được mẫu compost sử dụng để xác định khả năng phân rã và phân hủy sinh học của vật liệu nhựa đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn thử nghiệm TCVN 12408:2020 và TCVN 12409:2020; (iii) xây dựng được quy trình đánh giá khả năng phân hủy sinh học của vật liệu chất dẻo theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế tương đương sử dụng các kỹ thuật phân tích và thiết bị thử nghiệm hiện có tại Việt Nam; (iv) có kết quả công bố trên 02 tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành uy tín trong nước.

Một số hình ảnh về quá trình thử nghiệm đánh giá phân rã và phân hủy sinh học

Thông thường, quá trình phân hủy sinh học diễn ra qua 3 giai đoạn: (i) suy giảm sinh học và phi sinh học; (ii) phân rã; và (iii) đồng hóa, khoáng hóa vi sinh vật. Theo tiêu chuẩn ISO 17088:2012 và TCVN 13114:2020, quá trình thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của vật liệu bao gồm cả việc đánh giá quá trình phân rã; thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn; và thử nghiệm sự không ảnh hưởng bất lợi đến khả năng compost hỗ trợ sự phát triển của cây trồng. Thông qua các kết quả thí nghiệm của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình phù hợp để đánh giá khả năng phân hủy sinh học của vật liệu chất dẻo trong điều kiện tạo compost có kiểm soát. Quy trình về cơ bản đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của TCVN 13114:2020 cũng như các quy trình được các tổ chức chứng nhận quốc tế áp dụng về khả năng phân hủy sinh học, khả năng phân rã và độc tính sinh thái.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tiếp cận nghiên cứu toàn diện; phù hợp với tính chất, nội dung và mục tiêu đặt ra; đồng thời nhấn mạnh tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn của các kết quả đạt được. Hội đồng đánh giá cao các kết quả đạt được của nhiệm vụ và khuyến nghị Viện Ứng dụng công nghệ cũng như Trung tâm Công nghệ Vật liệu cần chú trọng triển khai ứng dụng các kết quả đạt được của nhiệm vụ vào thực tế.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vật liệu