Nhu cầu ứng dụng khoa học vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp

Nhận thức được vai trò then chốt của khoa học công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm và chủ động ứng dụng thành tựu KHCN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tế đó, theo định hướng và được sự hỗ trợ của Lãnh đạo Viện Ứng dụng Công nghệ, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã làm việc với một số doanh nghiệp ở các địa phương như Lào Cai, Ninh Bình, Gia Lai, Thái Bình, Bắc Giang… để kết nối các hoạt động nghiên cứu của đơn vị với nhu cầu ứng dụng KHCN của doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm hàng hóa.

Bước đầu Trung tâm đã có những hợp tác ứng dụng KHCN như hỗ trợ cho doanh nghiệp hoàn thiện quy trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo tại Công ty TNHH MTV TraphacoSapa, tư vấn công nghệ nuôi trồng hoa lan cho khu du lịch Tràng An – Bái Đính phục vụ phát triển du lịch hay xử lí chất thải chăn nuôi cho một số trang trại gà ở Yên Thế…

Tham gia đoàn công tác của Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ KH&CN khảo sát và tư vấn công nghệ tại khu du lịch Tràng An – Bái Đính

Báo cáo kết quả ứng dụng KHCN trong sản xuất nấm đông trùng hạ thảo tại Công ty TNHH MTV TraphacoSapa

Nắm bắt nhu cầu cũng như giải quyết các bài toán về KHCN cho doanh nghiệp là hướng đi kiên định sẽ được Trung tâm Sinh học Thực nghiệm tiến hành trong thời gian tới. Việc tiếp cận được các “nguồn vốn” ngoài ngân sách sẽ giúp tăng nguồn thu cho đơn vị và đẩy mạnh hoạt động KHCN gắn với thực tiễn đời sống và sản xuất.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm