Phân bón Nacen Phoshum

Thành phần:

K2Ohh: 2%;

Axit Humic: 4%;

pHH2O: 7,5,

Tỷ trọng: 1,2.

Công dụng:

Nacen – Phoshum là phân bón sinh học cao cấp chiết xuát từ tự nhiên giúp cây trồng:
– Kích thích bộ rễ phát triển cực mạnh, chống thối rễ, nghẹt rễ, sung cổ rễ, tăng hấp thu phân bón, tiết kiệm từ 20-30% phân bón hóa học.
– Giúp cây đâm chồi mạnh, xanh cây, dày lá, trái lớn tối đa, tăng năng suất chất lượng vượt trội.
– Giúp cải tạo đất, hạ phèn, giải độc hữu cơ, thuốc trừ cỏ.
– Tăng cường khả năng kháng bệnh, chống lại điều kiện thời tiết bất lợi, gió rét, sương giá, khô hạn…

Lưu hành theo quyết định số: 940/QĐ-BVTV –PB ngày 06/08/2018