Phân hữu cơ vi sinh Trichoderma Achacomix

Thành phần:
– Chất hữu cơ: 15%
– Trichoderma spp (Trichoderma viride, Trichoderma Hazianum…): 1x 106 cfu/g
– Vi sinh vật phân giải lân (Aspergillus spp) : 1x 106 cfu/g
– Độ ẩm: 30%; pH: 5
Công dụng:
– Tăng cường hệ vi sinh có ích vật giúp cải tạo đất, đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi đất bị thoái hóa do sử dụng phân hóa học lâu năm.
– Phân giải các chất hữu cơ và xác bã thực vật, chuyển hóa thành các chất dễ tiêu cho cây trồng.
– Đặc biệt hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh vàng lá thối rễ, chết nhanh chết chậm, xì mủ, lỡ cổ rễ (tiêu, bưởi, cam, quýt, sầu riêng, ớt, râu cải, cà chua…) do nấm bệnh (Phytopthora sp, Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Sclecrotium sp, Pythium sp…) và tuyến trùng vùng rễ.
– Dùng làm men phân giải rơm rạ, hữu cơ, vỏ cà phê, phân gia súc để sản xuất phân hữu cơ sinh học.

Lưu hành theo quyết định số: 940/QĐ-BVTV –PB ngày 06/08/2018