Thông báo về việc hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐCP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3166/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Viện Ứng dụng công nghệ;

Viện Ứng dụng công nghệ thông báo triển khai nội dung hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 như sau:

Nội dung hỗ trợ:

 • Công nghệ triết tách tinh dầu từ các loại cây có tinh dầu như: xả, hồi, quế, dừa.
 • Bảo quản và đóng chai nước ép quả bằng công nghệ Tetra Pak.
 • Bảo quản và chế biến rau củ bằng công nghệ lên men.
 • Quy trình công nghệ sấy bơm nhiệt ứng dụng trong công nghệ chế biến và bảo quản một số sản phẩm nông sản thực phẩm.
 • Quy trình công nghệ bơm nhiệt áp dụng trong công nghệ tách ẩm và cô đặc sản phẩm.
 • Quy trình công nghệ nuôi trồng cây dược liệu.
 • Quy trình lưu giữ, bảo quản, nhân giống nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris, nấm dược liệu và các loại nấm ăn.
 • Quy trình công nghệ nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris, các loại nấm dược liệu, nấm ăn có hiệu quả kinh tế cao.
 • Quy trình lưu giữ, bảo quản chủng giống vi sinh vật;
 • Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất/ xử lý môi trường
 • Quy trình công nghệ cắt vật liệu kim loại, phí kim bằng công nghệ Laser.
 • Quy trình công nghệ khắc trên bền mặt vật liệu kim loại, phí kim bằng công nghệ Laser.

(Lựa chọn nội dung phù hợp với doanh nghiệp để đăng ký)

Thời gian thực: Các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ bắt đầu từ tháng 7/2024, thực hiện các hoạt động hỗ trợ dự kiến từ tháng 8/2024.

Thông tin đăng ký:

– Hồ sơ đăng ký theo mẫu của Viện Ứng dụng công nghệ (Mẫu 01).

– Tiếp nhận đăng ký: Viện Ứng dụng công nghệ – Số 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Cán bộ phụ trách: Ông Lê Hoàng Nam, MB: 0988543280, Email: hoangnam11390@gmail.com