Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Công nghệ Laser đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022.

Đến tham dự với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Hùng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ; đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng phụ trách Trung tâm; đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn phòng Viện và đồng chí Phan Xuân Bình Minh – Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Viện.

Đại diện Trung tâm Công nghệ Laser, đồng chí Cung Hồng Kiên – Phó giám đốc phụ trách đã đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2022.  Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng tập thể viên chức và người lao động của Trung tâm đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được như Trung tâm cũng đã ban hành một số văn bản quản lý nội bộ (Quy chế làm việc, Quy chế Quản lý tài sản công,…),  02 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN quốc tế, 08 bài đăng trên tạp chí KH&CN trong nước và trong các Hội nghị KH&CN quốc tế, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 12, Hội nghị Vật lý kỹ thuật và Ứng dụng toàn quốc,…, Trung tâm vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt được kết quả như kỳ vọng đã đặt ra từ đầu năm, ví dụ như chỉ tiêu về doanh thu, về sở hữu trí tuệ.

Hội nghị đã trao đổi về các mặt hạn chế, tồn đọng, phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021 và đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Hùng đã chúc mừng các kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2022, chỉ ra những nội dung trọng tâm Trung tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: (1) Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm mũi nhọn của Trung tâm; (2) Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường để đáp ứng được nhu cầu thực tế; (3) Tiếp tục phát triển nguồn lực, từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực để thích ứng với xu thế tự chủ hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

( Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2022 )

( Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022)

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Laser