Trung tâm Công nghệ vật liệu đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Công nghệ vật liệu xác định các hoạt động tự đào tạo là một trong những giải pháp quan trọng và phù hợp trong việc thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực của đơn vị. Trên cơ sở đó, các hoạt động phối hợp giữa các cán bộ nghiên cứu trẻ nhằm phát triển chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng mềm đã được đơn vị chú trọng và thực hiện thường xuyên. Hoạt động này đã giúp tỷ trọng cán bộ có khả năng làm việc độc lập trong hoạt động chuyên môn tăng so với thời điểm bắt đầu thực hiện đề án từ năm 2020.
Thực hiện kế hoạch định kỳ Quý IV/2023 cho hoạt động này, vừa qua, Trung tâm Công nghệ Vật liệu đã tổ chức Workshop với chủ đề: “Trao đổi, thảo luận về kỹ năng viết học thuật” do TS. Nguyễn Văn Tuyến (NCV) chủ trì với sự tham gia của các các bộ làm công tác chuyên môn tại trung tâm.
Buổi thảo luận được tổ chức nhằm mục tiêu tạo một môi trường cởi mở để các cán bộ chuyên môn của đơn vị có thể trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm và các kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình viết học thuật. cần thiết cho quá trình viết các tài liệu học thuật.
Tại đây, các cán bộ đã trao đổi về các kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình chuẩn bị các tài liệu học thuật như xây dựng đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ, hay xây dựng bản thảo cho các công bố khoa học trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, các kỹ năng mềm và công cụ phục vụ cho quá trình nghiên cứu thực nghiệm và viết học thuật đã được giới thiệu như: kỹ năng tìm kiếm tài liệu tham khảo; các công cụ tính toán và xử lý dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu; quá trình chuẩn bị, viết và nộp các công bố trong nước và quốc tế,…

(Hình ảnh giao diện phần mềm Sigmaplot được giới thiệu và đào tạo sử dụng các tính năng nâng cao tại Workshop)

(Một số hình ảnh cán bộ tham gia Workshop)

Nguồn: Trung tâm Công nghệ vật liệu