Trung tâm Công nghệ vật liệu –  Viện Ứng dụng công nghệ tuyển dụng vị trí nghiên cứu viên

Trung tâm Công nghệ vật liệu thuộc Viện Ứng dụng công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu và xử lý môi trường. Hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ hợp đồng ở 02 vị trí “nghiên cứu viên” thuộc lĩnh vực:

i) Công nghệ vật liệu (02 người);

ii) Công nghệ môi trường và chế biến sau thu hoạch (02 người).

Thông tin tuyển dụng được chi tiết TẠI ĐÂY.