Trung tâm Sinh học Thực nghiệm tham dự Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020

Ngày 26-27/10/2020, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 đã được tổ chức tại Đại học Huế với chủ đề: “Công nghệ Sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Viện Công nghệ Sinh học (Đại học Huế) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu là cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên và doanh nhân đến từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, các trường Đại học, các tổ chức nghiên cứu cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học trên cả nước.

Phiên họp toàn thể Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020

Tại Hội nghị đã có 50 báo cáo được trình bày chi tiết và thảo luận về các lĩnh vực công nghệ gen, công nghệ hóa sinh và protein, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh và lên men, công nghệ sinh học y dược, công nghệ sinh học môi trường và nông nghiệp trong tổng  số 163 công trình khoa học được công bố tại tuyển tập Hội nghị. Các kết quả nghiên cứu đã thể hiện được tính thời sự, khả năng ứng dụng và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát  triển kinh tế xã hội của lĩnh vực CNSH như ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong điều trị bệnh bại não ở trẻ em, công nghệ vi sinh vật học tạo chế phẩm thay thế kháng sinh sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, công nghệ chọn tạo các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu….

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm – Viện Ứng dụng Công nghệ tham dự Hội nghị với 3 báo cáo khoa học: “Optimal production of cordycepin and adenosine from Cordyceps Cicadae BG01 and impacts of the total extract on blood biochemical of swiss white mice”; “Nghiên cứu khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh thối nhũn Erwinia carotovora của chủng Bacillus amyloliquefaciens B45 phân lập từ đất trồng Đinh Lăng” và “Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cây trầu không (Piper betle L.) tại Duy Tiên, Hà Nam”. Thông qua Hội nghị, các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã có sự trao đổi học thuật, chuyên môn với các nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm cập nhật tiến bộ mới trong lĩnh vực CNSH. Đây là những tri thức vô cùng quý giá, phục vụ cho việc định hướng  nghiên cứu phát triển hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn tới.

Đoàn cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm tham dự Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm