Trung tâm Sinh học Thực nghiệm tích cực phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp thực hiện triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022

Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ được xem là chìa khóa tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp nói riêng và các ngành sản xuất nói chung. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua các nhiệm vụ nghiên cứu của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm luôn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và người dân để đưa Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vào cuộc sống, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp và dược liệu.
Để có thể triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các nhóm nghiên cứu triển khai công việc tại các đơn vị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo kế hoạch. Các nhóm đã đều rất tích cực tiến hành khảo sát địa điểm thực hiện, xây dựng phương án thực hiện đối với các nhiệm vụ mới cũng như triển khai ứng dụng các kết quả đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu. Việc hỗ trợ công nghệ phù hợp với điều kiện, quy mô của địa phương, doanh nghiệp sẽ góp phần tạo ra các giá trị hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội.

(Thiết bị đo mật độ sinh khối tảo Spirulina ứng dụng công nghệ xử lý ảnh – kết quả nghiên cứu phối hợp giữa Trung tâm Sinh học Thực nghiệm và Trung tâm Quang điện tử – Viện Ứng dụng Công nghệ)

(Ứng dụng thiết bị đo mật độ sinh khối tảo và công nghệ chiếu sáng LED trong nuôi sinh khối tảo Spirulina tại Công ty CP Long Phú – Thanh Hóa)

(Thu mẫu và xây dựng kế hoạch triển khai xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm tại Công ty TNHH Ngọc Anh – Vĩnh Phúc )

Bên cạnh việc đảm bảo triển khai đúng tiến độ của các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch năm 2022, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ tư vấn các công nghệ liên quan cho các đơn vị phối hợp, góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động hơn trong sản xuất tại địa phương, doanh nghiệp./.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm