Trung tâm Sinh học Thực nghiệm tích cực triển khai thử nghiệm kết quả nghiên cứu trong điều kiện thực tế

Đánh giá thử nghiệm kết quả nghiên cứu trong điều kiện thực tế là một nội dung quan trọng của các nhiệm vụ KH&CN định hướng ứng dụng. Theo tiến độ thực hiện đề tài trong kế hoạch năm 2021, các cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã triển khai ứng dụng chế phẩm vi sinh vật đa chủng kiểm soát khả năng kháng vi khuẩn gây thối rễ tại mô hình trồng Đinh lăng ở huyện Hải Hậu (Nam Định) và chế phẩm vi sinh dạng dịch kháng nấm gây bệnh thối rụng quả trên mô hình trồng cam tại huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Một trong những định hướng hoạt động của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm là nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp. Năm 2020-2021, Trung tâm đã được giao thực hiện nhiệm vụ KH&CN về nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học mạnh, ứng dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh và thúc đẩy sinh trưởng cho cây Đinh lăng và chế phẩm kháng vi nấm gây bệnh trên cây cam.

Chế phẩm sinh học NACEBVS dạng bột và dạng dịch

Sau quá trình triển khai nghiên cứu, các nhóm thực hiện đề tài đã lựa chọn được các chủng vi sinh vật hữu ích với đầy đủ các đặc tính như: tính an toàn, điều kiện lên men tối ưu, điều kiện phối chế chất mang tạo để chế phẩm sinh học…. Đồng thời đã tạo được chế phẩm vi sinh vật đa chủng NACEBVS dạng bột và chế phẩm NACEBVS dạng dịch chuyên dụng cho từng đối tượng cây dược liệu và cây có múi. Bước tiếp theo, để đánh giá tính hiệu quả của chế phẩm, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành thử nghiệm các loại chế phẩm tại mô hình trồng Đinh lăng ở huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định và mô hình trồng cam Sành, cam V2 tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy, chế phẩm của đề tài đáp ứng được các yêu cầu của chế phẩm vi sinh sử dụng trong nông nghiệp và đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thử nghiệm của đề tài như: chế phẩm vi sinh vật đa chủng NACEBVS dạng bột cho hiệu quả tốt trong việc phòng trừ bệnh thối nhũn ở rễ/củ Đinh lăng, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt; chế phẩm NACEBVS dạng dịch giúp phòng trừ bệnh thối rụng quả do vi nấm gây ra, đồng thời kích thích sinh trưởng cho cây cam, giúp cây sai hoa đậu quả… giúp tăng năng suất thu hoạch và giảm thiểu các tác hại do phân bón và thuốc trừ sâu hóa học gây ra, hạn chế rủi ro thiệt hại về kinh tế – xã hội.

Triển khai thử nghiệm chế phẩm sinh học NACEBVS tại các mô hình trồng Đinh lăng ở huyện Hải Hậu (Nam Định) và trồng cam tại huyện Bắc Quang (Hà Giang)

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm