Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện kế hoạch tổng kết năm 2021 của Viện Ứng dụng Công nghệ, được sự thống nhất của liên tịch cấp ủy – lãnh đạo, chiều ngày 07 tháng 12 năm 2021 Văn phòng Viện đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Văn phòng và đưa ra những quyết nghị nhằm phát huy các thành tích đã đạt được để nâng cao chất lượng mặt công tác, cải tiến phương pháp làm việc từ đó hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Hùng Thuận – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ; đồng chí Phan Xuân Bình Minh – Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng Ban nữ công Công đoàn Viện, cùng toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Viện.
Tại Hội nghị, thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Viện, đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn phòng đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với một số giải pháp và nhiệm vụ cụ thể như: tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo các mặt công tác của Văn phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao; giữ vững đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt hơn với các cơ quan quản lý, các đơn vị trực thuộc và tổ chức đoàn thể trong Viện nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện đối với kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm 2022; tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo Viện thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Viện theo tinh thần Nghị định 120/2020/NĐ-CP; xem xét áp dụng các giải pháp văn phòng điện tử; nâng cao năng lực, tính chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ; nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động; thực hiện và tham mưu có hiệu quả trong việc triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực của Viện,…

( Đồng chí Đỗ Trọng Tấn – Chánh Văn Phòng Viện đọc báo cáo trước Hội nghị)

Tiếp theo đó, đồng chí Đỗ Trọng Tấn – Chánh Văn phòng Viện trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Qua báo cáo, Hội nghị đã được nghe tổng quát kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra cụ thể như: 100% cán bộ, viên chức Văn phòng Viện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đề nghị cấp trên khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc”; 100% cán bộ, viên chức Văn phòng đạt “Lao động tiên tiến” trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.
Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Trịnh Phan Mạnh – Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Viện thay mặt tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Hùng Thuận đã ghi nhận và đánh giá cao khối lượng, chất lượng công việc đã hoàn thành và sự phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức Văn phòng Viện trong năm 2021. Văn phòng Viện đã thể hiện là đầu mối quan trọng của Viện trong vai trò tổng hợp và tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện từ các công tác nghiệp vụ thường xuyên đến các công việc đột xuất. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, năm 2022 được lường trước sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp trong khi khối lượng công việc của Văn phòng dự kiến sẽ nhiều hơn, đặc biệt trong việc tham gia quản lý toàn diện cơ sở hạ tầng tại các địa chỉ của Viện. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Viện phải nỗ lực hơn nữa phát huy vai trò của mình, chuẩn bị tinh thần, nhân lực, tổ chức hạ tầng tốt để ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu mới trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay; nghiêm túc, gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của Viện; tham mưu một cách có hiệu quả cho Lãnh đạo Viện triển khai thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP trong thời gian tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mỗi cán bộ Văn phòng phải đổi mới công tác, đổi mới tư duy một cách chủ động, tích cực, kịp thời cập nhật, tham khảo, học hỏi, không ỷ lại, không chủ quan trong mọi lĩnh vực mà cần bám sát văn bản quy phạm pháp luật liên quan khi thực hiện công vụ.

(Đồng chí Trần Hùng Thuận phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện, đồng chí Đỗ Trọng Tấn khẳng định: Văn phòng Viện sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy kết qủa đạt được của năm 2021 và cố gắng phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Viện giao phó.

Trước khi kết thúc Hội nghị, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 và trong không khí trang trọng của Hội nghị thay mặt lãnh đạo Văn phòng Viện, đồng chí Đỗ Trọng Tấn đã phát động thi đua năm 2022 đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Viện căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng, đăng ký thi đua chào mừng kỷ niệm những sự kiện trong năm 2022 và kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Viện, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ, tạo đột phát xây dựng Viện trong giai đoạn mới.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Viện đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: Văn phòng Viện