Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức thành công hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023

Chiều ngày 29/03/2024, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023.

Tham dự Hội nghị có: Ông Hoàng Ngọc Nhân, Phó Viện trưởng phụ trách; Ông Giang Mạnh Khôi – Phó bí thư đảng ủy, phó Viện trưởng; Ông Đỗ Trọng Tấn – Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Viện và 61 đại biểu đại diện cho CBVCNLĐ của Viện. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Đỗ Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ KH&CN tới dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVCNLĐ năm 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Viện năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024Đoàn Chủ tịch Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua một số nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2023 với các nội dung chính như sau:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm 2024:

  • Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động năm 2024 của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ KH&CN và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Điều lệ với chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển.
  • Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Lãnh đạo của Viện và các đơn vị trực thuộc.
  • Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2019-2023 và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình mới.
  • Thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch công tác năm 2024 được Lãnh đạo Bộ giao; Thực hiện có chất lượng công tác xây dựng kế hoạch năm 2025 với chủ trương tăng cường khai thác nhiệm vụ KH&CN từ các chương trình quốc gia và từ nhiều nguồn kinh phí khác ngoài Bộ KH&CN, đặc biệt từ nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
  • Tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, cụ thể hóa đề xuất đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Viện. Tiếp tục tăng cường trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm, tăng cường nguồn nhân lực. Tổ chức khai thác vận hành hoạt động của phòng thí nghiệm MEMS/NEMS tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
  • Thúc đẩy thực hiện tốt các kế hoạch hợp tác với các Doanh nghiệp, Viện – Trường, địa phương đã được ký kết.
  • Tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng trong Bộ, các Viện nghiên cứu, Trường đại học trong và ngoài nước, các Sở KHCN địa phương, doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao uy tín của Viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn.

Tại hội nghị lãnh đạo Viện ứng dụng công nghệ, đại diện công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trao quyết định khen thưởng, giấy khen của Viện trưởng, giấy khen, bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân, tập thể trong Viện có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Viện và đại diện Công đoàn Bộ trao thưởng cho tập thể, cá nhân trong Viện có thành tích xuất sắc

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và kêu gọi toàn thể CBVCNLĐ trong Viện phát huy truyền thống sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tinh thần đoàn kết, nhất trí ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Giang Mạnh Khôi- Phó bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng phát động phong trào thi đua năm 2024