Cán bộ Trung tâm Công nghệ vật liệu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều ngày 24/8/2023, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Tuyến – nghiên cứu viên Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng dụng công nghệ.
Luận án tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu quá trình nitrat hóa bán phần kết hợp với sinh khối dạng hạt ứng dụng để xử lý amoni trong môi trường nước”, thuộc Chuyên ngành Hóa môi trường, mã số 9440112.05, được NCS thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đỗ Quang Trung và TS. Trần Hùng Thuận.
Tới dự buổi bảo vệ luận án có đại diện của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Trưởng phòng đào tạo và PGS.TS Đào Sỹ Đức – Phó Trưởng khoa Hóa học. Về phía Trung tâm Công nghệ Vật liệu có TS. Chu Xuân Quang – Giám đốc Trung tâm và các đồng nghiệp của NCS.
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ gồm 07 thành viên: GS.TS Nguyễn Văn Nội – Đại học Quốc gia Hà Nội (Chủ tịch), GS.TS Trịnh Văn Tuyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ủy viên phản biện), PGS. TS Đoàn Thị Thái Yên – Đại học Bách khoa Hà Nội (Ủy viên phản biện), PGS.TS Lê Minh Cầm – Đại học Sư phạm Hà Nội (Ủy viên phản biện), TS. Phương Thảo – Đại học Quốc gia Hà Nội (Ủy viên thư ký), PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương – Đại học Bách khoa Hà Nội (Ủy viên) và PGS.TS. Nguyễn Thị Hà – Đại học Quốc gia Hà Nội (Ủy viên).

(NCS Nguyễn Văn Tuyến trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá luận án)

Tại buổi đánh giá, NCS đã trình bày những kết quả chính của luận án gồm: (1) Đã đánh giá được tiềm năng và cải tiến quy trình nitrat hóa bán phần dựa trên việc kiểm soát linh hoạt nồng độ oxy hòa tan, nhiệt độ, độ kiềm của nước thải, từ đó giúp quá trình đạt được hiệu suất xử lý cao và ổn định. (2) Đã xây dựng được phương trình hồi quy bằng phương pháp RSM giúp đánh giá được mối quan hệ của các yếu tố vận hành (K/A, C/N và độ mặn) đến quá trình xử lý. (3) Đã góp phần hoàn thiện quy trình chế tạo và chế tạo được sinh khối dạng hạt từ polyvinyl alcohol/natri alginate/graphene oxit (PVA/SA/GO), có khả năng ứng dụng tốt cho việc nâng cao hiệu quả và tính ổn định cho các hệ thống xử lý nước thải bằng quá trình sinh học.
Hội đồng đã thảo luận và đánh giá cao các kết quả của luận án cũng như báo cáo trình bày và phần trả lời câu hỏi của NCS. Theo Hội đồng, luận án là một trong những công trình khoa học có tính cấp thiết, thời sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án có giá trị và độ tin cậy cao. Những kết quả chính đã được công bố thông qua 06 công trình khoa học trong đó NCS là tác giả chính gồm: 03 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín là Science of the Total Environment (Q1; IF 10,754), Environmental Engineering Research (Q2; IF 3,932), Journal of Environmental Engineering (Q2; IF 2,216); 02 bài trên tạp chí chuyên ngành trong nước; và 01 bài đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Đặc biệt, NCS cũng đã xuất sắc 02 lần dành được học bổng tiến sĩ trong nước tài trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo VINGROUP (VINIF). Thành tích này đã thể hiện rất rõ sự nỗ lực và quyết tâm của NCS Nguyễn Văn Tuyến trong quá thực hiện luận án của mình.
Với 7/7 phiếu tán thành thông qua luận án, Hội đồng đã kết luận NCS Nguyễn Văn Tuyến xứng đáng được công nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ chuyên ngành Hóa Môi trường.

(NCS Nguyễn Văn Tuyến chụp ảnh cùng các cán bộ hướng dẫn và các nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá)

*Danh mục các công bố khoa học liên quan đến luận án:
1. Tuyen-Nguyen Van et al. (2020), “Anammox bacteria immobilization using polyvinyl alcohol/natri alginate crosslinked with natri sulfate”, Journal of Environmental Engineering 146(4), 04020020.
2. Nguyễn Văn Tuyến và cs. (2021), “Nghiên cứu khởi động và đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình nitrat hóa bán phần xử lý nồng độ amoni cao trong nước thải”, Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học 26, 160-169.
3. Nguyễn Văn Tuyến và cs. (2022), “Nghiên cứu cải thiện cơ tính của giá thể polyvinyl alcohol/natri alginate ứng dụng để cố định sinh khối vi sinh vật”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự 78, 93-100.
4. Nguyen Van Tuyen et al. (2022), “An integrated partial nitrification-denitrification process for swine wastewater treatment”, International conference: Towards net zero emissions: Policy and practice. ISBN: 978-604-357-082-3.
5. Tuyen-Nguyen Van et al. (2023), “Applying response surface methodology to optimize partial nitrification in sequence batch reactor treating salinity wastewater”, Science of the Total Environment. 862, 160802.
6. Tuyen-Nguyen Van et al. (2023), “Enhancing mechanical properties of polyvinyl alcohol/natri alginate gel beads by graphene oxide for the aerobic sludge immobilization in wastewater treatment”, Environmental Engineering Research. 28(5), 220403.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ vật liệu