Trung tâm Sinh học thực nghiệm tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kì 2022-2025

Được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện Ứng dụng công nghệ, ngày 29/9/2022 Chi bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm trang trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hùng Thuận – Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm.

(Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm)

Chi bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm có 07 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, đoàn kết nội bộ, tích cực, chủ động thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn về an ninh trật tự. Chi bộ thực hiện phổ biến và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đến 100% đảng viên.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, Chi bộ Trung tâm sinh học thực nghiệm đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 với mục tiêu xác định rõ định hướng lĩnh vực hoạt động, từng bước khắc phục những khó khăn, và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi mặt công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn thể đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

(Đồng chí Trần Hùng Thuận hướng dẫn quy trình tổ chức và góp ý kiến hoàn thiện hồ sơ Đại hội)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hùng Thuận – Đảng ủy viên phụ trách thay mặt Đảng ủy Viện chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Trung tâm sinh học thực nghiệm đã đạt được ở nhiệm kì vừa qua trong công tác chỉ đạo trên tất cả các mặt hoạt động từ phát triển đảng viên đến các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt về hoạt động công bố khoa học cũng như triển khai các nhiệm vụ KHCN đến địa phương, doanh nghiệp. Đồng thời cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2022-2025 đã được Chi bộ Trung tâm sinh học thực nghiệm nêu trong báo cáo chính trị, và đề nghị Chi bộ cần phát huy hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn – đây là công tác đặc biệt quan trọng được Đảng ủy Viện quan tâm.
Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

(Đồng chí Trần Hùng Thuận tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ được bầu nhiệm kỳ 2022-2025)

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm