Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ Tổng kết công tác Đảng năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024

Thực hiện Công văn số 138-CV/ĐUV ngày 13/12/2023 của Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và tổng kết công tác Đảng năm 2023, chiều 15/12/2023 Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN (Chi bộ) đã tổ chức đánh giá, kiểm điểm và xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên và Tổng kết công tác Đảng năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024.

(Toàn cảnh hội nghị)

Chi bộ đã nghiêm túc tiến hành công tác đánh giá, kiểm điểm và xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023 theo đúng quy định, có liên thông với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức trong đơn vị. Kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Chi bộ cũng đã biểu quyết nhất trí đề nghị khen thưởng 02 đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hà, Phó Bí thư Chi bộ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024. Báo cáo thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chi bộ, của Cấp ủy đã giúp Trung tâm hoàn thành tốt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023. Chi bộ Trung tâm cũng đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, cụ thể:
Ngày 05/5/2023 Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ đã tổ chức buổi Lễ Kết nạp Đảng cho 02 đồng chí: Nguyễn Thị Hồng và Mã Thị Bích Thảo, đồng thời tiếp tục phân công đảng viên cụ thể theo dõi, bồi dưỡng 02 đồng chí mới được kết nạp trong thời gian thử thách.

(Chi bộ tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo)

Tham dự Hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Phương, Phó giám đốc phụ trách trung tâm cũng báo cáo tóm tắt các thành tích nổi bật của đơn vị, Tiến sỹ Nguyễn Phương cảm ơn cấp ủy, Chi bộ đã luôn quan tâm chỉ đạo các hoạt động chung của đơn vị và mong muốn cấp ủy, Chi bộ quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trong công tác Đảng cũng như các công tác khác của Chính quyền.
Thảo luận và báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2024, các đảng viên kiến nghị Chi bộ tăng cường quan tâm chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển của Trung tâm nhất là các định hướng ươm tạo công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp; triển khai hiệu quả khu ươm tạo của Trung tâm tại thị trấn Bần, Hưng Yên.
Trước khi kết thúc hội nghị, Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ năm 2024. Với tinh thần làm việc tập trung và trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác Đảng Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN đã thành công tốt đẹp.

 

Nguồn:Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN