Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2023

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Công nghệ Laser đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2023.
Đến tham dự với Hội nghị có đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Bí thư, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ; đồng chí Nguyễn Minh Nam– Phó Chánh Văn phòng Viện và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai – Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Viện.
Thay mặt Trung tâm Công nghệ Laser, đồng chí Cung Hồng Kiên – Phó Giám đốc phụ trách trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể viên chức và người lao động của Trung tâm đã cố gắng hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2023, Trung tâm được Viện giao thực hiện các nội dung chuyên môn của 02 nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia; được giao chủ trì thực hiện 08 nhiệm vụ KH&CN các cấp (trong đó có 02 nhiệm vụ cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2021; 02 nhiệm vụ cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2022; 01 nhiệm vụ cấp Bộ mở mới trong năm 2023 và 03 nhiệm vụ cấp cơ sở). Cán bộ Trung tâm đã phối hợp thực hiện và hoàn thành khối lượng khá lớn đối với nhiệm vụ KHCN cấp Quốc giá “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp thiết bị Robot cắt kim loại sử dụng bức xạ fiber laser” mã số ĐTĐL.CN-126/21: Hoàn thành cơ bản việc mua sắm vật tư và 21 báo cáo chuyên đề; Nghiệm thu 02 nhiệm vụ cấp Bộ theo tiến độ, các nhiệm vụ KH&CN được giao khác đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch về nội dung, tiến độ, chất lượng, chuẩn bị nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ và 03 đề tài cấp cơ sở năm 2023.
Từ các kết quả nghiên cứu, Trung tâm viết và gửi đăng 09 báo cáo khoa học, trong đó 02 bài trong tạp chí khoa học công nghệ quốc tế; 01 bài báo đăng trong hội nghị khoa quốc tế; 01 bài báo đăng trong tạp chí khoa học trong nước; 02 bài báo đăng trong Hội nghị Quang học quang phổ toàn quốc lần thứ 12; 03 bài báo trong Hội nghị vật lý kỹ thuật và ứng dụng và hội nghị khoa học tự nhiên CASEAN-7.
Ngoài ra, Trung tâm cũng đã ban hành một số văn bản quản lý nội bộ Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy trình thực hiện đối với hợp đồng dịch vụ, cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ,…
Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Trung tâm tiếp tục gặp nhiều khó khăn nên kết quả còn hạn chế, không đạt chỉ tiêu đề ra.
Hội nghị đã trao đổi về các mặt hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân và tìm ra các giải pháp. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2022 và đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Trung tâm.

(Đồng chí Cung Hồng Kiên – Phó Giám đốc phụ trách báo cáo trước Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giang Mạnh Khôi đã chúc mừng các kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2023, chỉ ra những nội dung trọng tâm Trung tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: (1) Tiếp tục tập trung vào các sản phẩm mũi nhọn của Trung tâm; (2) Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường để đáp ứng được nhu cầu thực tế; (3) Tiếp tục phát triển nguồn lực, từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực để thích ứng với xu thế tự chủ hiện nay.

(Đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Laser