Chi bộ Văn phòng Viện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 64-HD/ĐUV ngày 15/6/2022 của Đảng Ủy Viện Ứng dụng công nghệ về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ. Được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện Ứng dụng công nghệ, sáng ngày 29/9/2022, Chi bộ Văn phòng long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Công, Uỷ viên BCH Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên được triệu tập. Tại Đại hội, thay mặt Chi ủy đồng chí Lê Minh Tùng – Bí thư chi bộ đọc báo cáo chính trị, tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
(Đồng chí Lê Minh Tùng – Bí thư Chi bộ đọc báo cáo chính trị tại Đại hội)
Báo cáo nêu rõ về đặc điểm, tình hình chi bộ, những kết quả đạt được và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 cụ thể về các mặt công tác như: công tác chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng v.v…Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua chủ yếu là do tập thể Cấp ủy và toàn thể Đảng viên của Chi bộ không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Cấp ủy Đảng các cấp, nhiệm vụ trọng tâm được Viện giao và nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Viện và sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Viện.
Tại Đại hội, đồng chí Đàm Thị Như Hoa thay mặt Chi ủy đọc Báo cáo kiểm điểm gắn với vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, Cấp ủy đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã được nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ về báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022 cũng như phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Huy Công, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện ứng dụng công nghệ đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, với tinh thần trách nhiệm cao Chi ủy chi bộ Văn phòng đã kiểm điểm sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đã nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác, qua đó rút ra được bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh Cấp ủy nhiệm 2022 – 2025 xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra.
(Đồng chí Nguyễn Huy Công – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu chỉ đạo đại hội)
Thay mặt Chi bộ Văn phòng, đồng chí Lê Minh Tùng tiếp thu, cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Công và hứa sẽ cùng chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025, với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu Chi ủy đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 có đủ trình độ, đạo đức, năng lực, phẩm chất, uy tín thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Viện và Đảng viên của chi bộ tin tưởng giao cho, ngay sau phần bầu Chi ủy, Đại hội đã bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư.
Các đồng chí được bầu vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm :
1. Đồng chí: Đỗ Trọng Tấn – Bí thư
2. Đồng chí: Lê Minh Tùng – Phó Bí thư
3. Đồng chí: Trịnh Phan Mạnh – Chi ủy viên
(Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt đại hội)
(Toàn cảnh Đại hội)
Trước khi kết thúc, Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả 100% các đồng chí Đảng viên thống nhất và thông qua nghị quyết, sau nửa ngày làm việc Đại hội đã thành công tốt đẹp.
Nguồn: Văn phòng Viện