Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ tại TP. HCM phát triển sản phẩm Nacen Boron để tăng khả năng đậu quả xoài cát Hoà Lộc

Cây xoài là một loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, được trồng phổ biến tại Việt Nam nhưng tập trung nhiều ở Đồng bằng Sông Cửu Long với diện tích 39.847,6 ha, chiếm 40% diện tích xoài của cả nước (Trần Văn Hâu, 2016)1. Một số giống xoài được trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long là xoài cát Hoà Lộc, xoài cát chu, xoài Châu Nghệ, xoài Đài Loan, trong đó xoài cát Hoà Lộc được người nông dân ưa chuộng nhất.
Theo Trần Thế Tục (1988)2 xoài cát Hoà Lộc xuất xứ từ ấp Hoà Lộc, xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vào khoảng năm 1930. Xoài cát Hoà Lộc có trọng lượng trung bình từ 350-500g/trái, trái có hình dạng thuôn dài, bầu tròn ở phần cuống, khi chín trái có màu vàng chanh, thịt có màu vàng tươi, dai, ăn ngọt, mùi thơm, tỷ lệ thịt so với trọng lượng trái chiếm 77,25% (Trần Thế Tục và Nguyễn Thị Thuận, 1997)3.
Do đặc tính sinh lý và quá trình sinh trưởng xoài cát Hòa Lộc rất khó ra hoa, ngay cả khi xử lý ra hoa rất khó đậu quả. Trước vấn đề đó người dân đã xử lý rất nhiều biện pháp kỹ thuật canh tác khác nhau, trong đó có việc kết hợp những loại phân bón với các chất điều hoà sinh trưởng nhưng vẫn chưa giải quyết nguyên căn vấn đề. Một số nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của Boron (Bo) đối với sự đậu quả, theo đó Bo là một nguyên tố vi lượng tham gia vào các quá trình phân chia tế bào, nảy mầm phấn hoa, sinh tổng hợp đường và chuyển vị, hỗ trợ tổng hợp IAA, chuyển động của hoormone tự nhiên. Bo cải thiện hoạt động của enzyme, thúc đẩy sự sản sinh phytohormone và acid nucleic giúp tăng khả năng đậu quả của cây trồng (Mengel và cs, 2001; Nijjar, 1985)4.
Trên cơ sở đó, Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ tại TP. HCM đề xuất thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2022 “Nghiên cứu hình thành chế phẩm Nacen Boron giúp tăng khả năng đậu quả xoài cát Hòa Lộc tại tỉnh Đồng Tháp” sản phẩm của đề tài là chế phẩm phân bón lá có hàm lượng Bo đạt 150 g/L, tỷ trọng 1,5 g/L. Kết quả thử nghiệm trên cây xoài cát Hoà Lộc tại Ấp Thượng, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho thấy phun chế phẩm Nacen Boron với nồng độ 300ppm cho tỷ lệ ra hoa cao gấp 3,56 lần so với đối chứng (phun nước lã), năng suất xoài thu hoạch tăng 2,17 lần so với đối chứng. Dự kiến, trong kế hoạch năm 2023 Chi nhánh sẽ triển khai sản phẩm để phân phối ra thị trường.
1Trần Văn Hâu, 2016. Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, tr.78.
2Trần Thế Tục, 1998. Giáo trình cây ăn quả. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 150-167
3Trần Thế Tục và Nguyễn Thị Thuận, 1997. Một số kết quả điều tra, khảo sát giống xoài Cát Hoà Lộc, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Rau quả tháng 4/1997, tr. 8-11
4Nijjar, G.S., 1985. Nutrition of fruit trees. Published by Kaylyani Publishers, New Delhi, India, pp 179 – 272
4Mengel, K.; Kirkby, E. A.; Kosegarten, H. and appel, T., 2001. Worblaufen- Bern Switzerland, International Potash Institute, pp 70-85

(Một số hình ảnh về chế phẩm Nacen Boron và hình thử nghiệm trên cây xoài tại tỉnh Đồng Tháp)

Nguồn: Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ tại TP. HCM