Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) và Đánh giá thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Viện Ứng dụng công nghệ thông báo Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) và Đánh giá thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.