Dịch vụ thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo QCVN 31:2014/BGTVT

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học – Viện Ứng dụng Công nghệ đã được Bộ GTVT đã ký quyết định số 638/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2021 về việc chỉ định là đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo QCVN 31:2014/BGTVT.

QCVN 31:2014/BGTVT được ban hành thay thế QCVN 31:2011/BGTVT. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của thiết bị giám sát hành trình lắp trên các loại xe ô tô thuộc đối tượng quy định trong Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó nêu rõ các yêu cầu cụ thể của thiết bị giám sát hành trình phải đạt được về phần cứng, phần mềm phân tích dữ liệu và các tính năng lưu trữ, truyền phát qua mạng về máy tính của doanh nghiệp để lưu trữ theo quy định các thông tin tối thiểu về quá trình khai thác, vận hành của xe. Bên cạnh đó, thiết bị giám sát hành trình cũng phải ghi lại thông tin về thời gian làm việc của lái xe, về số lần và thời gian dừng, đỗ xe, các thông tin về thời gian, tốc độ, quãng đường chạy, tọa độ của xe từng phút một trong suốt hành trình chạy của xe.

Thông tin liên hệ:

Khi có yêu cầu hiệu chuẩn, thử nghiệm quý khách vui lòng liên hệ tới: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, C6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

– SĐT (Tel): 024 3933 5162 | Fax: 024 38549501 | Website: doluong.imet.com.vn

– Thời gian làm việc: Sáng từ 8:00 – 12:00, chiều từ 13:00 đến 17:00 (T2 – T6)

Hỗ trợ kinh doanh: info@imet.com.vn | Điện thoại: 0988.999.248 (Mr. Tuấn)

Hỗ trợ kỹ thuật: 0898.990.108 (Mr. Đưa)

Tài liệu đính kèm:

1. Hồ sơ năng lực: Tải tại đây

2. Quyết định của Bộ GTVT: Tải tại đây

Nguồn: Phòng TKCN, Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học