Hội nghị Cán bộ viên chức và Tổng kết năm 2020 Ban Kế hoạch – Tài chính

Ngày 14/12 Ban Kế hoạc – Tài chính đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết hoạt động công tác năm 2020. Tham dự hội nghị về phía Lãnh đạo Viện có đồng chí  Nguyễn Phú Hùng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, về phía Công đoàn Viện có đồng chí Lê Hồng Minh – Phó Chủ tịch ban chấp hành Công đoàn Viện và toàn thể cán bộ viên chức, thành viên công đoàn Ban KHTC.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Hương – Phó Giám đốc Ban đã báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác năm 2020. Bên cạnh những khó khăn trong hoạt động hợp tác quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và hoạt động đào tạo tiến sĩ, Ban KHTC đã hoàn thành và vượt kế hoạch công tác đăng kí năm 2020 về các mặt: công tác xây dựng kế hoạch, công tác tài chính kế toán, công tác quản lý khoa học công nghệ. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngà – Chủ tịch công đoàn Ban đã báo cáo công tác công toàn Ban KHTC năm 2020.

Đồng chí Lê Hồng Minh ghi nhận các kết quả đạt được trong các hoạt động của công đoàn Ban, các thành viên công đoàn Ban đã nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của công đoàn Viện. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Hùng ghi nhận các kết quả hoạt động của Ban KHTC, đóng góp của Ban trong sự phát triển chung của Viện trong năm 2020 nhiều khó khăn, qua đó đồng chí cũng nhấn mạnh phương hướng năm 2021 của Ban cần cụ thể hóa các mục tiêu, mỗi cán bộ Ban KHTC phải thể hiện rõ hơn vai trò tham mưu của mình cho Lãnh đạo Viện.

Lãnh đạo Viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, đồng chí Trần Thị Hồng Minh – Giám đốc Ban khẳng định sẽ phát huy các kết quả năm 2020 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ Lãnh đạo Viện giao phó năm 2021.

Nguồn: Ban Kế hoạch – Tài chính