Hội nghị tổng kết công tác và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm

Thực hiện kế hoạch công tác của Viện Ứng dụng công nghệ, ngày 19/12/20202, Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, đại diện Văn phòng, Ban KHTC và Công đoàn Viện Ứng dụng Công nghệ cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Sinh học thực nghiệm.

Trong năm 2022, Trung tâm đã tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo định hướng, chức năng, điều lệ mới ban hành. Kết quả cho thấy Trung tâm đã hoàn thành và vượt kế hoạch công tác đăng ký năm 2022 về mọi mặt công tác như tổ chức cán bộ, hoạt động KHCN, khai thác dịch vụ và sản xuất kinh doanh cũng như công tác đảng đoàn thể khác.

(Lãnh đạo Trung tâm Sinh học thực nghiệm điều hành Hội nghị)

Về công tác tổ chức: Trung tâm đã kiện toàn lãnh đạo cấp phòng và xin chủ trương bổ nhiệm giám đốc Trung tâm từ nguồn nhân sự tại chỗ, phân công, phân nhiệm theo chức năng nhiệm vụ theo điều lệ mới được ban hành.
Về hoạt động khoa học công nghệ: Trung tâm đã tập trung chỉ đạo, định hướng và đặt mục tiêu nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp về KHCN. Từ các kết quả này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo được sản phẩm có chất lượng cao, mở rộng được thị trường tiêu thụ trên cả nước cho doanh nghiệp. Năm 2022, trung tâm đã thực hiện 04 đề tài cấp Bộ (02 đề tài chuyển tiếp, 02 đề tài mở mới), 01 đề tài cấp cơ sở. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Trung tâm đã tích triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN từ nguồn khác (01 nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia, 01 Dự án Quỹ VinIF, 01 đề tài cấp tỉnh Hưng Yên và 01 đề tài cấp tỉnh Hà Nam).
Về hoạt động sở hữu trí tuệ và công bố: Trung tâm có 04 Giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn hợp lệ và 17 bài báo khoa học đã được đăng trên các Tạp chí/Báo cáo khoa học Hội nghị chuyên ngành trong nước và Quốc tế, trong đó có 02 bài đăng trên Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI/Q1, 01 bài trên Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục Scopus, và 01 chương sách chuyên ngành tại NXB Quốc tế uy tín.
Về công tác đào tạo: Trung tâm có 01 cán bộ đã hoàn thành khóa đào tạo CCLLCT, 01 cán bộ hoàn thành khóa đào tạo Thạc sĩ đúng hạn, cử 02 cán bộ tham gia đào tạo sau đại học (01 NCS và 01 Thạc sỹ tại trường Đại học Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 01 cán bộ đang tham gia khóa học CCLLCT 2021-2023 tại Học viện chính trị Quốc gia HCM), 01 cán bộ hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, 04 cán bộ hoàn thành khóa đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, 01 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn kĩ năng phục vụ công việc và 01 lượt cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức về hệ thống ĐMST& Đo lường về hoạt động ĐMSTQG do Học viện Khoa học, Công nghệ và ĐMST tổ chức. Tham gia đào tạo cho 02 Thạc sỹ và 02 sinh viên đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tham gia đào tạo cho 11 sinh viên làm thực tập luận văn tốt nghiệp, hướng dẫn 02 nhóm học sinh trường THCS Phú Thượng (Tây Hồ) và 01 nhóm học sinh THCS Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) thực tập nghiên cứu và báo cáo khoa học.
Về khai thác dịch vụ và sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2022 đạt 575 triệu đồng, vượt 162% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (353 triệu đồng), đăng ký lưu hành thương mại cho 01 sản phẩm nấm khô.

(Phó Viện trưởng Giang Mạnh Khôi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2022, báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021 và các đóng góp của các cán bộ Trung tâm tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Viện, Ban KHTC Viện và BCHCĐ Viện đã chúc mừng những thành tích ấn tượng của đơn vị trong năm qua trên nhiều mặt công tác, trong đó có các hoạt động công bố, doanh thu hoạt động dịch vụ, hoạt động của công đoàn trong việc tham gia chăm lo đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức.
Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Giang Mạnh Khôi đã phát biểu ghi nhận những thành tích đạt được của Trung tâm trong năm 2022 trên mọi mặt hoạt động, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn trong thời gian sắp tới mà đơn vị cần tập trung thực hiện như: thực hiện cơ chế tự chủ theo yêu cầu mới, tìm kiếm khai thác các nhiệm vụ từ địa phương/ doanh nghiệp….Từ đó, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức/ người lao động trong đơn vị. Phó Viện trưởng cũng nhấn mạnh việc duy trì được đội ngũ cán bộ có trình độ cao làm việc tại đơn vị cũng là một trong những thách thức rất lớn trong thời gian tới. Vì vậy, Viện sẽ luôn đồng hành cùng Trung tâm trong hoạt động kết nối thông qua các chương trình, nhiệm vụ KHCN, tạo cơ hội phát triển cho Trung tâm.
Qua Hội nghị lãnh đạo Viện mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2022, tiếp tục duy trì, phấn đấu đẩy mạnh tìm kiếm nguồn thu từ các nhiệm vụ khác, phát triển các sản phẩm chủ lực của đơn vị cũng như phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết phấn đấu nhằm đạt được các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

(Đoàn đại biểu Trung tâm Sinh học thực nghiệm tham dự Hội nghị CBVC Viện Ứng dụng Công nghệ năm 2022)

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm