Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ vật liệu

Thực hiện công văn số 138-CV/ĐUV ngày 13/12/2023 của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và tổng kết công tác Đảng năm 2023. Được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ, chiều ngày 21/12/2023, Chi bộ Trung tâm Công nghệ vật liệu đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Chi bộ.
Tham dự Hội nghị, về phía Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ có đồng chí Trần Hùng Thuận, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng; đại biểu khách mời là đại diện các tổ chức chính trị-xã hội cùng những quần chúng ưu tú đã được công nhận cảm tình đảng và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi đồng chí Chu Xuân Quang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm khai mạc Hội nghị, đồng chí Tưởng Thị Nguyệt Ánh đã thay mặt Cấp ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu.
Nhìn chung, trong năm 2023, với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mặt công tác theo Nghị quyết và Chương trình công tác đề ra. Tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên tiếp tục được ổn định, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước và nội quy cơ quan, không có trường hợp vi phạm kỷ cương, kỷ luật.
Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2023. Kết quả được thể hiện thông qua việc đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ KH&CN với chất lượng chuyên môn đạt chỉ tiêu đã đăng ký; hoạt động dịch vụ KH&CN và triển khai thị trường đạt doanh thu đạt chỉ tiêu đặt ra; cán bộ của Trung tâm là tác giả/tác giả liên hệ/đồng tác giả của 16 công bố là bài báo và ấn phẩm khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 08 công bố trên các tạp trí quốc tế uy tín (ISI/Scopus) có chỉ số trích dẫn (IF) cao, 02 chương sách chuyên ngành của các nhà xuất bản uy tín (Springer và Elsevier).
Công tác xây dựng kế hoạch năm 2024 được thực hiện sát với định hướng phát triển KH&CN của Trung tâm, trên cơ cở khai thác hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư và hướng đến sự phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Ngoài các nhiệm vụ được đề xuất theo kế hoạch của Viện, đơn vị còn đẩy mạnh việc xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ cấp Quốc gia theo các định hướng phát triển trên cơ sở khai thác tốt thế mạnh về hợp tác quốc tế của đơn vị.
Công tác xây dựng tổ chức Đảng đảm bảo các quy định, yêu cầu, hướng dẫn của các cấp trên; Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo quy định, kế hoạch đề ra; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể của Chi bộ đã được thực hiện thông qua sự phối hợp với lãnh đạo chính quyền và tổ chức công đoàn. Sự phối hợp đó đã tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn và cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, phát huy ý thức trách nhiệm cá nhân, tạo được sự thống nhất ý chí và hành động giữa đảng viên và quần chúng. Đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, thực hiện tốt việc công khai các nội dung theo quy định.
Chi bộ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong năm 2023, Chi bộ đã cử 03 quần chúng tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng; 03 đảng viên dự bị được Ban thưởng vụ Đảng ủy Bộ KH&CN công nhận đảng viên chính thức; 01 đảng viên tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.
Đạt được các kết quả trên là nhờ sự lãnh chỉ đạo tích cực, hiệu quả cúa Cấp ủy và sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong công tác của từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và triển khai hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ, mặc dù đã có nhiều cố gắng xong vẫn chưa có sự bứt phá; thu nhập của người lao động chưa được cải thiện đáng kể so với năm 2022; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của đơn vị.
Các đảng viên và đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực đóng góp ý kiến đối với Dự thảo báo cáo của Chi bộ với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đặc biệt là các đóng góp, thảo luận nhằm đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hùng Thuận đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ năm 2023. Để phát huy những kết quả đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Chi bộ cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; cần sáng tạo tìm ra cách làm hay, đổi mới trong các hoạt động của công tác đảng; chú trọng gắn các nhiệm vụ chuyên môn vào các sinh hoạt chuyên đề của đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, đặc biệt là sự gương mẫu của người đảng viên để đơn vị có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.

Đồng chí Trần Hùng Thuận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Chu Xuân Quang, Bí thư Chi bộ cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Trần Hùng Thuận và hứa sẽ cùng tập thể Chi bộ, đơn vị quyết tâm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ cương, chuyên nghiệp, trách nhiệm cao nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần xây dựng Chi bộ và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vật liệu