Trung tâm Sinh học thực nghiệm tổ chức tổng kết công tác năm 2023

Thực hiện kế hoạch của Viện Ứng dụng công nghệ, Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ về công tác đánh giá, tổng kết năm 2023, Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 vào các ngày 18 và 20 tháng 12 năm 2023.
Trong năm 2023, Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm đã tập trung chỉ đạo điều hành cùng với sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị, Trung tâm đã hoàn thành và vượt kế hoạch công tác năm 2023 về nhiều mặt như công tác phát triển đảng, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động KH&CN, khai thác dịch vụ và sản xuất kinh doanh.

(Đại diện Lãnh đạo Trung tâm trình bày tóm tắt kết quả công tác năm 2023)

Một số kết quả nổi bật đạt được trong năm 2023 của đơn vị có thể kể đến như: (1) Công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: tiếp nhận 01 cán bộ có trình độ Tiến sỹ và kí hợp đồng lao động chuyên môn với 2 Thạc sỹ; (2) Hoạt động KH&CN: các nhiệm vụ đều triển khai đúng tiến độ theo đăng kí, trong đó hoàn thành nghiệm thu đúng hạn các nhiệm vụ kết thúc trong năm 2023, và ký hợp đồng thực hiện 01 nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia, các nhiệm vụ đều đặt mục tiêu nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế của địa phương; (3) Hoạt động công bố, đăng kí sở hữu trí tuệ: Trung tâm có 14 bài báo khoa học đã được đăng trên các Tạp chí/Hội nghị chuyên ngành trong nước và Quốc tế, đặc biệt là gia tăng vượt trội số bài báo quốc tế được đăng trên các Tạp chí uy tín (6 bài thuộc danh mục ISI/Scopus); 02 GPHI được cấp bằng, 01 GPHI được chấp nhận đơn hợp lệ; (4) Hoạt động đào tạo: Trung tâm có 01 cán bộ đã hoàn thành khóa đào tạo CCLLCT (khóa 2021-2023), cử 02 cán bộ tham gia khoá đào tạo chương trình Thạc sỹ ngành Sinh học/CNSH. Tham gia đào tạo 19 sinh viên, trong đó có 10 sinh viên K64 trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) hoàn thành bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. Hướng dẫn thực tập cho 01 sinh viên Quốc tế đến từ Đại học Polytech Lille (Pháp), hướng dẫn 05 nhóm học sinh trường THCS Phú Thượng (Tây Hồ), trường THPT Chi Lăng (Lạng Sơn) và THPT Việt Nam – Ba lan (Thanh Trì) thực tập nghiên cứu và báo cáo khoa học; (5) Hoạt động dịch vụ và sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2023 đạt 184% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

(Tập thể CBVC Trung tâm Sinh học thực nghiệm chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023)

Về công tác Đảng: Chi bộ luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, kịp thời phổ biến, quán triệt trong Chi bộ tại các kỳ sinh hoạt định kỳ. Thường xuyên gắn nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quý. Các nội dung sinh hoạt chuyên đề được chi bộ lựa chọn, đặt hàng bám sát cả về công tác chính trị, công tác chuyên môn, trong đó đặc biệt phải kể đến chuyên đề về “Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” Từ đó, toàn thể đảng viên đã nhận thức rõ về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân; ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Chi bộ luôn tập trung cho công tác xây dựng Đảng đảm bảo chất lượng của đảng viên được kết nạp. Năm 2023, chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng ra bên ngoài cho 01 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên mới, cử 01 quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chi bộ còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên.

(Đồng chí Trần Hùng Thuận – ĐUV phụ trách phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Thay mặt Đảng uỷ Viện ứng dụng công nghệ, đồng chí Trần Hùng Thuận ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã đạt được trong năm 2023 cũng như tinh thần nỗ lực phấn đấu liên tục của tập thể CBVC và Chi bộ Trung tâm.

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm