Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và được sự đồng ý của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức trao khen thưởng Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ. Sáng ngày 12/12/2022 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

(Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể)

(nguồn: MOST)

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân

(nguồn: MOST)

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN, Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do “ Đã có thành tích trong nghiên cứu, đổi mới, tìm kiếm, giải mã công nghệ cao áp dụng vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”  trong giai đoạn 2016- 2021,

(Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS. Nguyễn Phương – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN)

Nguồn: Trung tâm ƯTCN&DNKHCN