Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thành, cán bộ Trung tâm Quang điện tử

Sáng 28/4/2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành khoa học vật liệu, cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Thành là cán bộ nghiên cứu thuộc Phòng Công nghệ màng mỏng – Trung tâm Quang điện tử – Viện Ứng dụng công nghệ.
Tham dự buổi lễ bảo vệ có Lãnh đạo Viện Khoa học học Vật liệu và Phòng Quản lý sau đại học – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Về phía cơ quan có ông Nguyễn Thành Hợp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quang điện tử,.
Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án được thành lập do GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp làm chủ tịch Hội đồng. Luận án với đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử lý bề mặt kép nhằm nâng cao khả năng chống mài mòn và ăn mòn cho thép không gỉ”. Luận án đã được thực hiện trong 03 năm với các nội dung nghiên cứu chính của đề tài cấp Bộ KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Duplex cho chi tiết khuôn ép nhựa làm việc trong môi trường ăn mòn cao” do Trung tâm Quang điện tử chủ trì thực hiện từ năm 2019-2021.

(NCS Nguyễn Văn Thành trình bày báo cáo kết quả luận án)

NCS Nguyễn Văn Thành trình bày tóm tắt các kết quả chính trong luận án. Chủ tịch hội đồng và các thành viên trong hội đồng và chuyên gia đã đưa ra nhận xét, đặt câu hỏi cho NCS.  Sau khi nghe Nghiên cứu sinh giải trình và thảo luận, Hội đồng đã tiến hành thảo luận kín trước khi đưa ra kết luận đồng ý cho NCS Nguyễn Văn Thành bảo vệ cấp trường sau khi chỉnh sửa theo những góp ý của Hội đồng. Đây là nghiên cứu đầu tiên về hướng xử lý bề mặt kép (tiên tiến) ở Việt Nam và kết quả nghiên cứu đã được công bố trong 07 bài báo, với 02 bài thuộc danh mục tạp chí uy tín AISI/Scopus (như thống kê dưới đây).

(Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với NCS Nguyễn Văn Thành)

Thay mặt Trung tâm Quang điện tử, ông Nguyễn Thành Hợp gửi lời cảm ơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Khoa học vật liệu, tập thể giáo viên hướng dẫn NCS đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho NCS trong quá trình học tập. Cảm ơn Hội đồng có những góp ý rất xác đáng cho NCS hoàn thiện bản luận án. Chúc mừng và mong muốn nghiên cứu sinh sớm hoàn thiện luận án theo góp ý của Hội đồng và chuẩn bị tốt để bảo vệ thành công luận áp cấp Trường. Trung tâm Quang điện tử mong muốn tiếp tục hợp tác với Viện Khoa học Vật liệu và Đại học Bách khoa Hà Nội trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo trong thời gian tới.

(Lãnh đạo Trung tâm Quang điện tử chúc mừng NCS Nguyễn Văn Thành)

Nguồn: Trung tâm Quang điện tử

*Danh mục các công bố khoa học liên quan đến luận án:
1. T. V. Trinh, T. V. Nguyen, L. N. T. Nguyen, S. A. Nguyen, H. T. Nguyen and T. H. Pham. Effect of Gas Nitriding Conditions on the Surface Microstructure and Properties of Martensitic Stainless Steel AISI 420. The 12th AUN/SEED-net RCME & ISMSE2019, (2019) 47-52 (ISBN: 978-604-913-879-9);
2. Nguyen Van Thanh, Trinh Van Trung, Nguyen Anh Son, Pham Hong Tuan, Nguyen Thanh Hop, Nguyen Thi Ngoc Linh. Study on the effect of sample state, temperature and time of liquid nitriding on the microstructure and mechanical properties of AISI 420 stainless steel. The 6th International Conference on Applied and Engineering Physics, Thai Nguyen, Vietnam, (2019), 91-98;
3. Trung Van Trinh, Tuan Hong Pham, Hop Thanh Nguyen, Thanh Van Nguyen. Effects of bias voltage on adhesion and properties of chromium nitride thin films, Acta Metallurgica Slovaca, Vol 25, No.4, (2019), 276-282;
4. Nguyen Van Thanh, Trinh Van Trung, Nguyen Anh Son, Nguyen Thanh Hop, Le Thiem Tuan, Vo Thi Kieu Anh. Effect of tempering process on microstructure, hardness and corrosion resistance of the AISI 420 stainless steel. Journal of Science and Technology of Metals, 94 (2021), 14-20;
5. Thanh Van Nguyen, Van Thanh Doan, Trung Van Trinh, Huy Van Vu, Characteristics of AISI 420 stainless steel modified by combining gas nitriding and CrN coating. Acta Metallurgica Slovaca, 27 (2021); 146-151;
6. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phạm Hoàng Anh, Trịnh Văn Trung, Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt và bề mặt trước thấm đến khả năng thấm nitơ cho thép không gỉ SUS420. Khoa học và công nghệ kim loại, 98 (2021), 19-24. DOI:10.52923/vmfs.jstm.102021.98.04;
7. Nguyễn Văn Thành, Đoàn Thanh Vân, Trịnh Văn Trung, Vũ Văn Huy, Nguyễn Thành Hợp. Nghiên cứu công nghệ phủ PVD trên nền thép AISI 420 thấm nitơ. Tạp chí KH&CN Nhiệt Đới, 24, (2021), 202-213.