Phát triển nguồn nhân lực và kết quả bước đầu tại Trung tâm Quang điện tử

Trung tâm Quang điện tử (TTQĐT) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc lĩnh vực quang điện tử. Hiện nay, TTQĐT tập trung vào nghiên cứu ứng dụng: công nghệ màng mỏng và màng cứng, công nghệ quang cơ điện tử, công nghệ thu nhận và xử lý ảnh 3D, công nghệ chế tạo linh kiện và cảm biến quang học phục vụ dân dụng, công nghiệp và an ninh – quốc phòng.

Để hoàn thành tốt được chức năng nhiệm vụ của mình, TTQĐT cần có đội ngũ nhân sự đủ mạnh. Đề án Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025 của Trung tâm Quang điện tử đã được xây dựng nhằm phát triển đội ngũ đáp ứng nhu cầu cấp thiết này. Qua phân tích hiện trạng của đơn vị, đề án đã chỉ ra một số hạn chế chủ yếu như sau:

– Số lượng cán bộ có trình độ sau đại học còn ít (hiện có 05 ThS., 01 TS.), cần phát triển được tối thiểu 03 TS. cho 03 hướng nghiên cứu chính và có 07 ThS. (~30% số lượng cán bộ);

– Số lượng và tỉ lệ cán bộ trong các ngành Vật lí/Quang học/Vật liệu/ Điện tử/Tin học/Kinh tế chưa tương xứng với định hướng chuyên môn, định hướng hoạt động tự chủ của đơn vị;

– Chất lượng cán bộ: Những cán bộ chủ chốt đã và sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới, những cán bộ trẻ kế cận chưa có bằng cấp phù hợp, chưa đủ uy tín trong giới chuyên môn;

– Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm sẽ nghỉ hưu trong 1-2 năm tới, tạo áp lực cho đơn vị phải nhanh chóng đào tạo và tìm kiếm đội ngũ kế cận đáp ứng đủ điều kiện nghiêm ngặt về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận và kinh nghiệm quản lý theo các văn bản hiện hành của Bộ KH&CN và Viện ƯDCN;

– Đơn vị đã hoạt động theo cơ chế tự chủ từ năm 2015, song mức độ tự chủ còn rất hạn chế. Năng lực của những cán bộ điều hành công việc kinh doanh, triển khai còn nhiều hạn chế;

Để giải quyết các hạn chế này, đề án đã nêu ra các trọng tâm trong 5 năm tới:

+ Tập trung xây dựng 01 Nhóm nghiên cứu mạnh về Công nghệ màng mỏng, 01 Nhóm nghiên cứu tiềm năng về Công nghệ Quang cơ điện tử. Với mỗi nhóm cần làm rõ hướng nghiên cứu và sản phẩm trọng điểm trong 05 năm tới, chỉ tiêu đào tạo trưởng nhóm và các thành viên;

+ Tuyển dụng, đào tạo cán bộ trình độ cao theo 2 định hướng ưu tiên nêu trên;

+ Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý về chuyên môn, chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước.

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả tập thể, trong năm 2020 Trung tâm Quang điện tử đã đạt được một số kết quả bước đầu:

+ 01 cán bộ đang học lớp Cao cấp lý luận chính trị (Phó Giám đốc Nguyễn Thành Hợp);

+ 02 cán bộ đang đào tạo Tiến sĩ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ThS. Nguyễn Ngọc Tú, ThS. Nguyễn Văn Thành);

+ 01 cán bộ hoàn thành đào tạo Thạc sĩ tại Viện ITIMS-ĐHBK Hà Nội (ThS.Nguyễn Thị Thanh Lan);

+ 01 cán bộ hoàn thành đào tạo Thạc sĩ tại trường Đại học Thương mại (ThS. Lưu Huyền Trang);

+ 01 cán bộ hoàn thành khóa bồi dưỡng dành cho Nghiên cứu viên chính hạng II (Nguyễn Ngọc Tú);

+ 02 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên tại Học viện Hành chính quốc gia (Lưu Huyền Trang, Kiều Thị Vân Hường).

Học viên Nguyễn Thị Thanh Lan bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu tại Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 30/6/2020. Tên đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đế plasmonic dựa trên công nghệ khắc sử dụng hạt nano silica”.

Học viên Lưu Huyền Trang bảo vệ thành công Luận văn thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại Hội đồng Trường Đại học Thương mại ngày 17/9/2020. Tên đề tài: “Chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ của Tập đoàn thủy sản Minh Phú”.

Các kết quả đạt được về đào tạo thời gian vừa qua đã bám sát kế hoạch đề ra cho năm 2020 của bản Đề án phát triển nguồn nhân lực, góp phần hoàn thiện cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo của đơn vị, đồng thời giúp đơn vị cập nhật nâng tầm một số kiến thức mới trong phạm vi chuyên môn. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng cho việc tăng cường năng lực của đơn vị trong thời gian tới. Phát huy những thành quả đã đạt được, Trung tâm QĐT tiếp tục nỗ lực thực hiện nghiêm túc các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đã đề ra.

Nguồn: Trung tâm Quang điện tử