Thông báo danh sách thí sinh tham trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Ứng dụng công nghệ

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Ứng dụng công nghệ xin được thông báo và chúc mừng các thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Ứng dụng công nghệ.
Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây.
Đề nghị thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và gửi về Viện Ứng dụng công nghệ (thông quan văn phòng) trong thời hạn 30 này kể từ ngày thông báo.
Chi tiết Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây.

 

Nguồn: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021.