Trung tâm Sinh học thực nghiệm trao đổi khoa học với PGS. TS. Kasem Soytong – Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á

Ngày 18/4/2022, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã có buổi làm việc PGS. TS. Kasem Soytong – Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Nông nghiệp Đông Nam Á (Association of Agricultural Technology in Southeast Asia – AATSEA).
PGS. TS. Kasem Soytong là nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – KMITL, Thái Lan) với hướng nghiên cứu chính là phát triển các chế phẩm sinh học kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh hại trên cây trồng, trong đó tập trung phát triển các chế phẩm từ vi sinh vật (vi nấm và vi khuẩn), nano hóa các hoạt chất tách chiết từ vi sinh vật nhằm tăng cường hiệu quả của chế phẩm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ – đây là hướng nghiên cứu mà Trung tâm Sinh học thực nghiệm đang rất quan tâm.

(Trung tâm Sinh học Thực nghiệm làm việc cùng PGS. TS. Kasem Soytong)

Thông qua buổi làm việc và trực tiếp đi thăm phòng thí nghiệm, PGS. TS. Kasem Soytong đã có nhiều góp ý chuyên môn về một số nghiên cứu của Trung tâm đang thực hiện trong lĩnh vực liên quan. Đồng thời ông cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia cố vấn khoa học cho công tác nghiên cứu cũng như phát triển các sản phẩm sinh học nông nghiệp của Trung tâm trong thời gian tới.

(PGS. TS. Kasem Soytong thăm phòng thí nghiệm và trao đổi học thuật với cán bộ nghiên cứu của Trung tâm)

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm