Thông báo mời tham dự Hội thảo “Công nghệ Môi trường tỉnh Fukuoka tại Việt Nam”

Công ty SAKURA ECOTECH CO.,LTD.(Nhật Bản) phối hợp với Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội thảo “Công nghệ Môi trường tỉnh Fukuoka tại Việt Nam” bằng hai hình thức kết hợp trực tiếp (Hội trường tại: 1. tỉnh Fukuoka – Nhật Bản:KYUSHU OPEN INNOVATION CENTER; 2. Hà Nội: phòng họp 504, Viện Ứng dụng công nghệ, 25 Lê Thánh Tông, Hà Nội) và trực tuyến ZOOM.

Viện Ứng dụng công nghệ trân trọng thông báo thông tin về Hội thảo và cách thức đăng ký/tham dự tại địa chỉ: https://k-rip.gr.jp/event/vietnam/