Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học làm việc với đoàn đánh giá giám sát, đánh giá mở rộng của Văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)

Trong hai ngày 03-04/11/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá của Văn phòng công nhận chất lượng (Văn phòng BOA) đã tổ chức đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng năng lực hiệu chuẩn công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với Phòng Xử lý tín hiệu – Trung tâm Công nghệ vi điện tử và tin học (VILAS 1328), Viện Ứng dụng công nghệ.

Tiếp đoàn làm việc có ông Nguyễn Huy Công – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (Trung tâm IMET) cùng các cán bộ chuyên môn. Trong phiên họp khai mạc sáng ngày 03/11/2022, ông Nguyễn Huy Công đã báo cáo kết quả chuẩn bị của Trung tâm IMET về các hoạt động của Phòng Xử lý tín hiệu trong thời gian vừa qua, kế hoạch, định hướng của Viện Ứng dụng công nghệ nói chung và Trung tâm IMET nói riêng trong việc phát triển xây dựng các Phòng thí nghiệm vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng chung của Viện.

(Đoàn chuyên gia của Văn phòng BOA làm việc tại Trung tâm IMET)

Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu được Văn phòng BOA cấp chứng nhận VILAS 1328 vào ngày 17/8/2020 thuộc lĩnh vực hiệu chuẩn Điện – từ với 03 phương tiện đo. Trong đợt đánh giá này, Đoàn chuyên gia đã tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hàng năm và đánh giá mở rộng công nhận cho 05 phương tiện đo mới.
Sau thời gian 02 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, các chuyên gia của Đoàn đã đánh giá chi tiết hệ thống hồ sơ, tài liệu, quy trình mà Trung tâm IMET đã xây dựng; Đánh giá nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, quan sát quá trình thực hành của các kỹ thuật viên. Kết thúc đợt giám sát đánh giá, ông Ngô Việt Hùng – Chuyên gia đánh giá chất lượng, Trưởng đoàn đánh giá đã ghi nhận: Phòng Xử lý tín hiệu hiện đang áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hệ thống này đã được tích hợp với Hệ thống quản lý chung của Viện Ứng dụng công nghệ từ ngày 01/6/2022. Nguồn lực đáp ứng yêu cầu của Phương pháp hiệu chuẩn, nhân sự được đào tạo cơ bản, có chuyên môn phù hợp, yêu cầu về quá trình, yêu cầu Hệ thống quản lý được thực hiện. Ông Ngô Việt Hùng cũng đã tổng kết lại một số điểm chưa phù hợp và đưa ra những khuyến nghị để Trung tâm IMET khắc phục, hoàn thiện hồ sơ và gửi Văn phòng BOA xem xét trước khi công nhận Phòng Xử lý tín hiệu phù hợp với Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

(Chuyên gia kỹ thuật đánh giá quy trình và quan sát việc thực hiện các phép đo)

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học