Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 21/7/2023 Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có Đ/c Giang Mạnh Khôi – Đảng Ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ;  Đ/c Nguyễn Huy Công, Đảng Ủy viên, Giám đốc IMET; Đ/c Lê Hồng Minh – Phó Giám đốc IMET, cùng toàn thể viên chức, người lao động của IMET.
Toàn cảnh Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Ban lãnh đạo IMET, các phòng chuyên môn trực thuộc đã bám sát các Mục tiêu, Chương trình, Kế hoạch đề ra, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, chính trị. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:
IMET đã tổ chức triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 tới các phòng ban trong Trung tâm; đã tham mưu, góp ý 02 văn bản quản lý nhà nước cho Viện Ứng dụng công nghệ. Đối với Chương trình công tác năm 2023 đã hoàn thành 5/6 nhiệm vụ (đạt 83,3%).
Năm 2023 IMET quản lý, thực hiện 09 nhiệm vụ KH&CN (bao gồm:  07 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, 02 nhiệm vụ cấp cơ sở). Trong đó: có 03 nhiệm vụ cấp Bộ mở mới từ 2023 thời gian kết thúc vào tháng 12 năm 2024; 02 nhiệm vụ cấp Bộ chuyển tiếp từ giữa năm 2021 được gia hạn hết tháng 12 năm 2023; 02 nhiệm vụ cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2022, 02 nhiệm vụ cấp cơ sở thực hiện đến hết tháng 12 năm 2023;
Đối với các nhiệm vụ đưa vào kế hoạch năm 2024: IMET đã tổ chức chủ trì, phối hợp đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong đó: 01 nhiệm vụ KHCN cấp Quốc Gia, 03 nhiệm vụ cấp Bộ, 04 nhiệm vụ cấp tỉnh.
Đối với công tác dịch vụ khoa học công nghệ: trong 6 tháng đầu năm 2023 đơn vị đã tập trung chỉ đạo các hoạt động triển khai bám sát vào các nhu cầu của thị trường, tạo môi trường cho tất cả các bộ phận tham gia vào hoạt động triển khai, tạo điều kiện để các sản phẩm công nghệ của đơn vị được đưa nhanh vào ứng dụng thực tế một cách rộng rãi và có hiệu quả. Doanh thu của đơn vị từ các hoạt động đo lường, hiệu chuẩn, hợp đồng kinh tế khác tính đến thời điểm ngày 30/6/2023 khoảng 10.365 triệu đồng (đạt 118%).
Về kết quả thực hiện các hoạt động của các tổ chức đoàn thể: tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Đã tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên và người thân của đoàn viên bị ốm, đau. Quan tâm, giúp đỡ, động viên đoàn viên khi gia đình có việc hiếu; Tặng quà cho nữ VC&NLĐ; Tổ chức nghỉ hè năm 2023 tại Cát Bà, Hải phòng. Tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6. Tham gia tích cực các phòng trào do Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ, Viện tổ chức.
Bên cạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, IMET còn có một số tồn tại hạn chế như: Một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm tiến độ và phải xin điều chỉnh thời gian thực hiện; Công tác thẩm định nội dung, kinh phí và trình phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN còn chậm.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, IMET đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, cụ thể:
Đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình Viện Ứng dụng công nghệ xem xét, ban hành đối với dự thảo các văn bản được giao theo Chương trình công tác năm 2023; Quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện tại IMET; Tổ chức nghiệm thu đối với 06 nhiệm vụ; Rà soát, chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án theo quy định.
Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tập huấn kỹ thuật ứng dụng các tiến bộ KHCN; Duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của Trung tâm; Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi được chỉ định.
Đ/c Giang Mạnh Khổi phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đ/c Giang Mạnh Khôi đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tập thể IMET đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện, các công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục bám chương trình kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ. Nâng cao hơn nữa đội ngũ nguồn nhân lực cao, đầu tư phát triển lớp cán bộ kế cận.
Nguồn: IMET