Trung tâm Sinh học thực nghiệm tham dự Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2023

Ngày 06/10/2023, Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam và Viện Công nghệ Sinh học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học (CNSH) toàn quốc 2023 tại Hà Nội. Hội nghị có trên 500 đại biểu là các nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu, các trường đại học và các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học cùng tham gia. Hội nghị đã công bố 217 công trình khoa học mới, trong đó có 54 báo cáo tiêu biểu được lựa chọn trình bày tại 06 tiểu ban: Công nghệ gen, Công nghệ enzyme hóa sinh, Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học vi sinh môi trường, Công nghệ sinh học thực vật và Công nghệ sinh học động vật.

(Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm)

Các báo cáo tổng quan tại phiên toàn thể đã đề cập một số xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực CNSH hiện nay như: ứng dụng công nghệ gen trong cải tạo giống cây trồng và tình hình quản lý các cây trồng chỉnh sửa gen; nghiên cứu và phát triển công nghệ enzyme và protein; xây dựng và ứng dụng Big data về hệ gen người Việt góp phần phát triển y học chính xác tại Việt Nam.
Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã công bố 03 bài báo khoa học toàn văn đăng trong tuyển tập Báo cáo Hội nghị (có mã số tiêu chuẩn quốc tế – ISBN), 01 báo cáo poster “Nghiên cứu thành phần loài chi nấm Trametes tại vườn Quốc gia Hoàng Liên”, và 01 báo cáo được lựa chọn trình bày tại tiểu ban Công nghệ sinh học vi sinh môi trường “Nấm dược liệu Cordyceps militaris: cơ chế phân tử của quá trình thoái hóa trong nuôi trồng quả thể và một số hoạt tính sinh học tiềm năng cho phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe” – đây là một trong số 12 báo cáo đạt giải báo cáo xuất sắc của toàn Hội nghị.

(Một số hình ảnh của đoàn cán bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm tham dự Hội nghị)

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm