Viện Ứng dụng công nghệ tích cực tham gia vào Hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn

Ngày 26/9/2023, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật và Viện Ứng dụng công nghệ đồng chủ trì, phối hợp với Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ tổ chức buổi Tọa đàm “Hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam – Đài Loan” tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.
Buổi Tọa đàm đã có hơn 100 khách mời đến từ cơ quan quản lý, nhà khoa học của các trường Đại học, Viện nghiên cứu, và Doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn. Khách mời quốc tế đến từ Đài Loan (Trung Quốc) có ông: Ông Trần Lương Cơ, Giáo sư Khoa Kỹ thuật Điện, Đại học Quốc gia Đài Loan; Ông Hoàng Tề Nguyên, Chủ tịch Liên minh ảnh hưởng Đông Nam Á cùng các nhà khoa học của các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Doanh nghiệp Đài Loan.
Mở đầu Ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam có bài phát biểu chào mừng và khai mạc buổi Tọa đàm.

Ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc và điều hành Tọa đàm

Đại diện Viện Ứng dụng công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, TS. Hoàng Ngọc Nhân, Phó viện trưởng phụ trách trình bày tham luận với chủ đề “Hiện trạng và hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam” trong đó nhấn mạnh ba nội dung chính bao gồm: Hiện trạng ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam; Hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam; Định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam. Các cơ chế chính sách đã được ban hành nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam cũng như thu hút đầu tư từ nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao này. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu – phát triển và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này cũng đang trú trọng đầu tư, tăng cường với các nước có nền công nghiệp bán dẫn phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Viện Ứng dụng công nghệ đã và đang tham gia tích cực vào hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam như: Đầu tư trang thiết bị trong lĩnh vực công nghệ vi chế tạo MEMS/NEMS, tập trung phát triển đội ngũ khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Ông Hoàng Ngọc Nhân, Phó viện trưởng phụ trách Viện Ứng dụng công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày tham luận tại buổi Tọa đàm

Các tham luận của phía đối tác Đài Loan (Trung Quốc) tại buổi Tọa đàm đã cho thấy chiến lược phát triển ngành chất bán dẫn ở Đài Loan, định hướng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn. Trao đổi thảo luận cuối buổi Tọa đàm giữa các đối tác Việt Nam và Đài Loan đã làm cụ thể hơn những vấn đề trong hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực.
Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam – Đài Loan

Đại diện đến từ phía đối tác Đài Loan (Trung Quốc)

Trao đổi thảo luận giữa các đối tác Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Nguồn: Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng.