Trung tâm Sinh học thực nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ địa phương “Nghiên cứu xử lý phế phụ phẩm trong chế biến nghệ làm phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

Tháng 4/2022, Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã ký kết hợp đồng số 90/HĐ-SKHCN với Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xử lý phế phụ phẩm trong chế biến nghệ làm phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành 3/6 nội dung nghiên cứu với các kết quả chính đạt được bao gồm: (1) Đã xác định được các thành phần chính của phụ phẩm từ quá trình sản xuất và chế biến nghệ; (2) Đã tuyển chọn và định danh được các chủng vi sinh vật (vi nấm, vi khuẩn và xạ khuẩn) có khả năng sinh enzyme ngoại bào cao (cellulase, amylase và protease); (3) Đã xây dựng được quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật (bào tử nấm) dùng cho tạo chế phẩm xử lý nguồn phế phụ phẩm trong chế biến nghệ. Toàn bộ các kết quả đã được đoàn kiểm tra tiến độ của Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên do bà Nguyễn Thái Kiều Ngân – Phó giám đốc Sở đại diện nghiệm thu và đánh giá cao chất lượng nghiên cứu.

(Đại diện Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Sinh học thực nghiệm)

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2023, nhóm nghiên cứu đã triển khai các nội dung về tạo chế phẩm cũng như tiến hành thu mẫu làm nguyên liệu tạo phân bón hữu cơ vi sinh trong điều kiện phòng thí nghiệm tại Trung tâm.

(Nhóm nghiên cứu tiến hành thu mẫu phụ phẩm sau chế biến tại Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên và bã thải sau thu hoạch tại vùng trồng nghệ xã Chí Tân (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)

Với kế hoạch nghiên cứu, triển khai phù hợp cũng như tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, nhóm thực hiện đề tài cam kết sẽ triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng cao các nội dung theo thuyết minh đã đăng ký.
Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm