Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022 của Viện Ứng dụng công nghệ, được sự thống nhất của Cấp ủy và Lãnh đạo chính quyền. Ngày 16 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường tầng 5 trụ sở Viện – 25 Lê Thánh Tông, Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ đã tiến hành tổ chức Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022. Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ viên chức Văn phòng Viện để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phát huy kỹ năng và cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2023.
Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Hùng Thuận – Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ; đồng chí Cung Hồng Kiên – Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ – Chủ tịch Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ, cùng toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Viện.
Tại Hội nghị, thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Viện đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn phòng Viện báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo nêu rõ, mặc dù năm 2022 Văn phòng Viện có nhiều biến động về tổ chức, điều lệ hoạt động, và thay đổi về nhân sự, nhưng với quyết tâm cao toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Viện đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Viện giao, điển hình về các mặt công tác như: xây dựng văn bản, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, công tác thông tin tuyên truyền,… Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, Văn phòng Viện đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023 triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ trong chỉ đạo các mặt công tác của Văn phòng Viện theo chức năng nhiêm vụ được giao; giữ vững đoàn kết nội bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023; tham mưu Lãnh đạo Viện, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường áp dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử trong toàn Viện; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm và lý luận; nâng cao năng lực, tính chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ viên chức; nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động thực hiện các công việc, nhiệm vụ ở từng vị trí việc làm hiệu quả, kịp thời. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện; phối hợp với các đơn vị, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất của Viện,….

(Đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn Phòng Viện đọc báo cáo trước Hội nghị)

Tiếp theo đó, đồng chí Đỗ Trọng Tấn – Chánh Văn phòng Viện trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2021. Qua báo cáo, Hội nghị đã được nghe tổng quát kết quả đạt được những mục tiêu đề ra tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 với những chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, viên chức Văn phòng Viện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đề nghị cấp trên khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc” 100% cán bộ, viên chức Văn phòng Viện đạt “Lao động tiên tiến”; 30% cá nhân đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

(Đồng chí Đỗ Trọng Tấn – Chánh Văn phòng Viện trình bày báo cáo trước Hội nghị)

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Trịnh Phan Mạnh – Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Viện thay mặt tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
Sau phần báo cáo, Hội nghị trao đổi thảo luận đóng góp các ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động về kết quả đạt được và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng thời Hội nghị cũng được nghe phát biểu chia sẻ của đồng chí Cung Hồng Kiên về những kết quả hoạt động của Công đoàn Văn phòng và phương hướng hoạt động trong năm 2023, đặc biệt chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 tiến tới Đại hội Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Hùng Thuận ghi nhận và đánh giá cao sự phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức Văn phòng Viện với những kết quả đạt được năm 2022. Văn phòng Viện là đầu mối quan trọng của Viện, có vai trò tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện, cán bộ, viên chức có tinh thần làm việc cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn đến công việc phát sinh, đột xuất. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý trong năm tới, năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong quá trình thực hiện điều lệ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Viện có nhiều nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Vì vậy, Văn phòng Viện cần phát huy vai trò của tập thể Lãnh đạo; mỗi cán bộ, viên chức Văn phòng Viện phải nỗ lực hơn nữa, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo viện; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho các hoạt động quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và đặc biệt chuẩn bị tốt các phương án triển khai nghị định 60/NĐ-CP và Thông tư 56/2022/TT-BTC về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và chuẩn bị từ sớm cho sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện vào năm 2024.

(Đồng chí Trần Hùng Thuận, Đảng Ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, đồng chí Đỗ Trọng Tấn – Chánh Văn phòng Viện khẳng định: Văn phòng Viện sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy kết quả đạt được năm 2022 và cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Lãnh đạo Viện giao phó.
Trước khi kết thúc Hội nghị, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022 và trong không khí trang trọng của Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Viện đồng chí Đỗ Trọng Tấn đã phát động thi đua năm 2023 với chủ đề “Đồng hành, đổi mới sáng tạo, phát triển” đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Viện căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng, đăng ký thi đua chào mừng kỷ niệm những sự kiện trong năm 2023 và kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Viện, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Viện từng bước đi lên trong giai đoạn mới.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, buổi Tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ, viên chức và của Văn phòng Viện đã thành công tốt đẹp.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Nguồn Văn phòng Viện